Electrostimulatie

Electrostimulatie

 

Dit is een vrijwel pijnloze heel moderne methode van behandelen, waarbij gebruik gemaakt wordt van ragfijne metalen draadjes die door de huid gestoken worden en die functioneren als electroden.
PENS is een afkorting voor Percutane electrische neurostimulatie. Bij deze techniek worden die metalen draadjes door de huid gestoken waarna er stroom overheen wordt gezet van een heel bepaalde sterkte en frequentie. Deze electrostimulatietechniek is uiterst modern en is verder ontwikkeld door anesthesisten. De techniek kan ingezet worden bij de behandeling van pijnlijke neuropathie en om herstel van de zenuwen, de zogenaamde neuroregeneratie of neurgenese, te ondersteunen. Voor het pijnstillende effect is vrij veel bewijs, voor het regenererende effect zijn aanwijzingen uit de neurobiologie.

Elektro-acupunctuur volgens Voll Dr. Voll was een Duits arts die onderzoek deed naar het meten en elektrisch stimuleren van acupunctuurpunten. Bij toeval ontdekte hij dat meetwaarden van de acupunctuur punten veranderden door het plaatsen van homeopathische middelen in het meetcircuit. Hij heeft het uitgewerkt tot een uitgebreide methode, waarbij een totaal overzicht kan worden verkregen van de energetische toestand van het gehele lichaam. Een behandelaar is op deze wijze in staat om daar te behandelen waar de meeste kans op succes te verwachten is.

Tevens is hij in staat, via de onderlinge relaties tussen de acupunctuurpunten, vast te stellen of er milieu/giftige belastingen of stoorhaarden in het lichaam aanwezig zijn. Deze ziekmakende invloeden kunnen elders in het lichaam voor klachten zorgen. De klachten hoeven dus niet voort te komen uit oorzaken ter plaatse van de klacht maar kunnen ontstaan uit een stoorhaard elders in het lichaam.

Als voorbeeld kan dienen een chronische ontsteking van de blinde darm die verantwoordelijk is voor lage rugklachten. Of een patiënt die blijkt niet tegen amalgaam (vulmateriaal in kiezen) te kunnen en op basis van een langzaam toenemende belasting met zware metalen uiteindelijk neurologische of gewrichtsklachten krijgt.
Het doel van de EAV-meting is te zoeken naar de oorzaak van de klachten van de patiënt;
als de oorzaak wordt weggenomen, verdwijnen veelal de klachten.

Uitgangspunt is, dat het meten van de acupunctuurpunten die corresponderen met bepaalde organen of orgaan functies, conclusies toelaat over de functietoestand van die organen of orgaanfuncties. Acute klachten horen in principe eerst met uw huisarts besproken te worden.

Klachten waarvoor EAV geëigend zijn:

 • Allergieën en voedselintoleranties
 • Amalgaamproblematiek
 • Ahronische ontstekingen
 • Chronische nier/blaasproblemen
 • Chronische maag/darmklachten
 • Chronische spier en gewrichtsklachten
 • Chronische vermoeidheid
 • Gedragsstoornissen bij kinderen
 • Gynaecologische klachten
 • Huidaandoeningen
 • Neurologische klachten
 • Preventieve therapie
 • Tandheelkundige problemen