Kwaliteit

Kwaliteit

 

De Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur is een overkoepelende organisatie van acupuncturisten en acupunctuurstudenten in Nederland. De vereniging is opgericht in 1977. Zij gaat ervan uit dat een gedegen opleiding in de energetische fysiologie van het meridiaanstelsel, de specifieke ziekteleer ervan, alsmede een klinische training in de techniek van acupunctuur, een voorwaarde moet zijn voor het beoefenen van acupunctuur.

Hoewel de NVA een organisatie is die onafhankelijk is van opleidingsinstituten, erkent zij alleen acupunctuuropleidingen die aan bovengenoemde eisen kunnen voldoen. Zij laat dan ook alleen diegenen toe, die een westerse medische scholing gevolgd hebben op minimaal hbo-niveau en een door de NVA erkende acupunctuuropleiding met succes hebben afgerond. Voorts verplicht zij haar leden tot het volgen van jaarlijkse nascholingsdagen.

Ook staat de NVA garant voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening van haar leden. Binnen de NVA worden gedragsregels en regels betreffende ethiek gehanteerd. De vereniging voert een actief beleid met betrekking tot tuchtrechtspraak en arbitragezaken en stelt eisen aan haar leden inzake hygiëne en steriliteit tijdens de behandeling.

Meer informatie over de NVA kunt u vinden op de site:
De Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA). ( www.acupunctuur.nl )