Yin & Yang

Yin & Yang

 

De theorie van Yin en Yang is gebaseerd op filosofie uit het klassieke China en is één van de meest fundamentele theorieën van de Chinese geneeskunde. Alle vormen van de Traditionele Chinese Geneeskunde hebben gemeen dat ze van dezelfde belangrijke basisprincipes uitgaan: Yin en Yang. Volgens de Chinese filosofie is de wereld uit twee oerkrachten ontstaan: Yin en Yang. Het zijn twee tegenovergestelde en elkaar aanvullende krachten. Voorbeelden uit de natuur zijn het dag en nacht ritme, eb en vloed, zomer en winter. In het lichaam is de temperatuurregulatie een goed voorbeeld van het samenspel van Yin en Yang. Na inspanning is het verstandig rust te nemen.

Yin en Yang kunnen niet zonder elkaar bestaan; ze vormen een twee-eenheid, een harmonie  Yin is het
vrouwelijke, donkere, passieve, langzame en koude. Yang is het mannelijke, lichte, actieve, warme en snelle.
Als Yin zwakker wordt, wordt het Yang sterker. Zo vullen ze elkaar aan. Ze zijn dynamisch.  Neemt het Yin af, dan zal het Yang toenemen in kracht, en andersom. Niets is totaal Yin of totaal Yang. Alles in de natuur is volgens dit principe in te delen. Alles wat leeft heeft de beweging van het Yin en het Yang in zich, dus ook de mens.
Ook onze gedachten en onze gevoelens zijn het resultaat van de wisselwerking van die tegengestelde krachten.

Zolang deze twee krachten met elkaar in evenwicht zijn, voelen we ons gezond en prettig, zowel geestelijk als lichamelijk. Is het evenwicht verstoord dan kan dit lichamelijke of geestelijke klachten veroorzaken. Als iemand emotioneel onder druk staat, kan het zijn dat de harmonie tussen lichaam en geest verstoord wordt. Je raakt 'uit balans' en wordt ziek. Andersom werkt het ook: als je ziek bent is je mentale conditie vaak ook niet zo best. Middels  acupunctuur  kunnen we  de balans weer herstellen waardoor de klachten verdwijnen of aanzienlijk verminderen