Schedel acupunctuur

Schedel acupunctuur

 

Chinese schedelacupunctuur, is één van de eerst ontwikkelde vormen van neuroacupunctuur, die voor het eerst in oktober 1972 gepubliceerd werd. Deze vorm is ontwikkeld door een groep van arts-acupuncturisten in China, die zich bezig hielden met de behandeling van patiënten met neurologische stoornissen. De Chinese schedel-acupunctuur kan goed ingezet worden samen met lichaamsacupunctuur.

Deze therapie wordt gebruikt bij ziekten die het gevolg zijn van lichamelijke veranderingen in de hersenen. Daar de cerebrale acupunctuur voornamelijk toegepast wordt bij aandoeningen van de hersenen zitten de werkzame punten ook op de schedel. Door te kijken naar de symptomen die de cliënt vertoont kan de plaats van de aandoening in de hersenen bepaalt worden.

Zit de aandoening bijvoorbeeld in de motorische hersenschors, waar de motoriek van de armen is gelokaliseerd, dan ziet men aan de tegenovergestelde zijde in het lichaam een verlamming van één arm. De symptomen die de cliënt vertoont geven dan ook de lokalisatie op de schedel aan.

Enkele indicaties:

  • Neurologische klachten
  • Pijnklachten